Dobra dla Ciebie i natury

Żywność ekologiczna.

Dobra dla ciebie, dobra dla natury.

Dobra dla CiebieW całej Unii Europejskiej konsumenci coraz większą wagę przywiązują do tego, skąd pochodzi żywność trafiająca na ich stoły i jak jest produkowana. Znaczenia nabiera jej autentyczność i kwestie z nią związane – dobrostan zwierząt, stosowanie środków ochrony roślin, dodatków do żywności i organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Konsumenci pragną wspierać zrównoważone systemy gospodarowania, które minimalizują wpływ produkcji żywności na środowisko, a tym samym zmniejszyć własny udział w ogólnej emisji dwutlenku węgla, czyli tzw. „ślad węglowy”. Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania dążący do zapewnienia konsumentom świeżej, smacznej i autentycznej żywności, wyprodukowanej z poszanowaniem naturalnych cyklów życiowych w środowisku. Od 1991 r. surowe przepisy unijne tworzą przejrzyste ramy prawne dla produkcji i kontroli żywności ekologicznej w całej UE, co pozwala konsumentom mieć zaufanie do kupowanej przez nich żywności ekologicznej.

Bioróżnorodność krajobrazu rolniczego

Dobra dla Ciebie

Rolnicy ekologiczni dbają o różnorodność biologiczną i wspomagają ją tam, gdzie to możliwe. Aby zachować żyzność gleby oraz zwalczyć szkodniki i choroby, zamiast na potencjalnie szkodliwych środkach chemicznych polegają na zwiększonym występowaniu naturalnej dla krajobrazu rolniczego flory i fauny oraz na różnorodności biologicznej. Rolnicy ekologiczni unikają na przykład stosowania chemicznych środków owadobójczych i grzybobójczych w zwalczaniu szkodników i chorób. W zamian dążą do uzyskania zdrowych gleb dających bogate, zdrowe plony o naturalnej odporności na szkodniki i choroby. Rolnicy ekologiczni dbają czynnie o utrzymanie w gospodarstwach zakrzewień i innych obszarów dzikiej roślinności, starając się przywabić występujące w przyrodzie drapieżniki żywiące się szkodnikami, przyczyniając się tym samym do zwiększenia różnorodności biologicznej gospodarstwa.

Dobra dla CiebieCzy wiecie, że stosowanie środków chwastobójczych w gospodarstwach ekologicznych jest zabronione? Zamiast tego rolnicy ekologiczni zwalczają chwasty, stosując płodozmian zaplanowany tak, by zmniejszyć problem zachwaszczenia oraz wybierają odpowiednie odmiany roślin uprawnych i pastewnych odporniejsze na chwasty. Do walki z chwastami stosuje się w odpowiednim czasie mechaniczne metody uprawy roli i odchwaszczania, umożliwiając zachowanie różnorodności biologicznej tak w glebie, jak i na jej powierzchni. Rolnicy ekologiczni twierdzą ponadto, że chwasty w niewielkiej ilości nie stanowią zagrożenia dla upraw, a dzięki nim mogą powstać istotne siedliska dzikiej fauny, na przykład drapieżników polujących na szkodniki. Nie dziwi więc, że badania potwierdzają, iż gospodarstwa ekologiczne charakteryzują się na ogół większym bogactwem ptaków, motyli, żuków, nietoperzy i dzikich kwiatów – zarówno pod względem ich liczebności, jak i wielości gatunków. Na przykład opublikowany w 2002 r. program badawczy pod tytułem „Żyzność gleby i różnorodność biologiczna w rolnictwie ekologicznym” wykazał, że w gospodarstwach ekologicznych występuje:

• dwa razy więcej żuków gnojowców w glebie

• 50 % więcej dżdżownic

• 60 % więcej chrząszczy kusakowatych

• dwa razy więcej pająków.

Gleba – niezbędna do życia

Dobra dla CiebieCzy wiecie, że gleba to jeden z najważniejszych zasobów naturalnych Ziemi? Jest ona podstawą życia na Ziemi i odżywia rośliny, które z kolei zapewniają pokarm zwierzętom i ludziom oraz dostarczają im tlen. Ponad połowa znanych na świecie gatunków żyje w glebie – począwszy od widocznych gołym okiem dżdżownic, pareczników i chrząszczy, aż po setki miliardów mikroskopijnych grzybów i bakterii, których dostrzec już tak łatwo się nie da. Stworzenia te żyją pod naszymi stopami, tworząc tętniącą życiem sieć, która obejmuje zarówno rośliny rosnące w glebie, jak i zwierzęta, które tymi roślinami się żywią, a wreszcie ludzi, których pokarmem są rośliny i zwierzęta. Aby powstał jeden centymetr nowej gleby potrzeba nawet 500 lat – a żywa gleba może ulec zniszczeniu niezwykle szybko poprzez erozję, zanieczyszczenie czy niewłaściwe gospodarowanie. Część badań sugeruje, że na różnorodność form życia w glebie może mieć również wpływ stosowanie nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin, gdyż oddziałuje ono na jej skład chemiczny i zwiększa zależność od nawozów mineralnych w uprawie.

W naturze większość składników pokarmowych potrzebnych roślinom pochodzi z maleńkich cząsteczek mineralnych i rozkładającej się materii organicznej, które tworzą glebę. Co zaskakujące, rośliny nie mogą bezpośrednio pobierać większości minerałów i innych podstawowych pierwiastków zawartych w glebie, dlatego też – aby pozyskać konieczne do wzrostu składniki odżywcze – wykształciły skomplikowane zależności z innymi organizmami żyjącymi w glebie. Dżdżownice, grzyby, bakterie i wiele innych organizmów rozkłada gnijącą materię organiczną i minerały w glebie, udostępniając je jako składniki odżywcze do pobrania przez korzenie roślin. W zamian rośliny „żywią” mikroorganizmy w glebie, wydzielając cukry i enzymy przez korzenie z powrotem do gleby.

Dobra dla CiebieRolnicy ekologiczni dostrzegają fundamentalne znaczenie współdziałania z glebą i systemami przyrodniczymi w uprawie roślin i hodowli zwierząt. Dążą do zminimalizowania swojego wpływu na środowisko glebowe, pracując w sposób umożliwiający utrzymanie zdrowego, żyznego i naturalnego stanu gleby, niezbędnego do upraw. Jak zatem to osiągają? Rolnicy ekologiczni unikają stosowania syntetycznych nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin. Zamiast tego sadzą rośliny strączkowe – takie jak koniczynę – które naturalnie wiążą w glebie azot z powietrza, niezbędny do wzrostu roślin. Dostarczają roślinom składniki odżywcze, stosując ekologiczne nawozy, powstające na bazie nawozu naturalnego i odpadów zielonych, które są rozkładane przez organizmy żyjące w glebie na składniki odżywcze wykorzystywane przez rośliny do wzrostu. Stosują wieloletni i zróżnicowany płodozmian, pozwalając glebie na „odpoczynek” pomiędzy uprawami i wspomagając poprawę jej struktury. Aby chronić glebę przed wiatrem, deszczem i utratą składników odżywczych, wysiewają poplony na polach w celu okrycia powierzchni gleby po zbiorach oraz wprowadzają zakrzewienia i dzielą pola uprawne na mniejsze powierzchnie.

W ekologicznych systemach gospodarowania występuje na ogół mniejsze pogłowie zwierząt gospodarskich na hektar. Nie tylko sprzyja to zmniejszeniu stresu, na jaki narażone są zwierzęta, oraz ryzyka występowania szkodników i chorób zwierzęcych, ale pomaga również ograniczyć zagęszczenie gleby – a w efekcie zmniejszyć ryzyko jej erozji. Poprzez unikanie stosowania syntetycznych nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin, rolnicy ekologiczni przyczyniają się także do zmniejszenia groźby przedostania się tych chemikaliów do jezior, rzek, potoków i innych wód. Ponadto dzięki poprawie zdolności gleby do zatrzymywania wody poprzez takie praktyki jak wieloletni płodozmian oraz stosowanie nawozów naturalnych w celu poprawy struktury gleby, rolnicy ekologiczni mogą ograniczyć potrzebę nieekonomicznego nawadniania w suchszych miesiącach oraz ryzyko powodzi w okresie większych opadów.

Zmiana klimatu

Dobra dla Ciebie

Współczesne rolnictwo przyczynia się do uwalniania gazów cieplarnianych do atmosfery. Obecnie około 9 % całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE pochodzi z rolnictwa (obniżka z poziomu 11 % w 1990 r.), co czyni rolnictwo trzecim największym emitentem wśród sektorów gospodarki. Tymczasem rolnictwo może przyczynić się do znalezienia rozwiązań ogólnego problemu zmiany klimatu. Niedawno przeprowadzone badania wskazują, że rolnictwo ekologiczne wytwarza mniej gazów cieplarnianych niż nieekologiczne systemy gospodarowania, może zatem odegrać rolę w minimalizowaniu skutków zmian klimatu. Badania przeprowadzone przez Instytut Badań na rzecz Rolnictwa Ekologicznego (FiBL) wskazują na przykład, że w przeliczeniu na hektar emisje gazów cieplarnianych w systemach ekologicznych są o 32 % niższe niż w systemach stosujących nawozy mineralne, oraz o 35–37 % niższe niż w konwencjonalnych systemach wykorzystujących nawozy naturalne. Badania te stwierdzają również, że rolnictwo ekologiczne przywraca do gleby średnio 12–15% więcej dwutlenku węgla niż systemy wykorzystujące nawozy mineralne. Wynika to zapewne z tego, że systemy ekologiczne dążą do zwiększenia żyzności gleby i zawartości humusu raczej poprzez recykling nawozu naturalnego i odpadów zielonych niż stosowanie syntetycznych nawozów mineralnych i środków ochrony roślin produkowanych w drodze bardzo energochłonnych procesów. Produkcja ekologiczna wykorzystuje energię i zasoby naturalne w sposób odpowiedzialny. Wybierając żywność ekologiczną, możemy przyczynić się do zredukowania naszego indywidualnego „śladu węglowego”.

Artykuł przygotowany przez ec.europa.eu


Zobacz równierz:

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl