Rozporządzenia UE

Nowe rozporządzenie UE

Dotyczące rolnictwa ekologicznego

Nowe prawodawstwo UE dotyczące ekologiczności – krok naprzód dla rolnictwa ekologicznego

Rozporządzenia UEDynamiczny rozwój w sektorze rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej osiągnął kolejne apogeum wraz z niedawnym przyjęciem nowego prawodawstwa dotyczącego rolnictwa ekologicznego i znakowania produktów ekologicznych, a mianowicie rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007, rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008. Nowe prawodawstwo w dziedzinie rolnictwa ekologicznego, które zastępuje dawne rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, ma być bardziej elastyczne i mniej skomplikowane od swojego poprzednika. Mariann Fischer Boel, komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, powiedziała, że dzięki nowemu rozporządzeniu Rady konsumentom będzie łatwiej rozpoznawać produkty ekologiczne i będą mieć większą pewność, co się kryje za pojęciem „ekologiczność”:

Rozporządzenia UE

Żywność ekologiczna to rynek odnoszący sukcesy i wciąż rozwijający się. Mam nadzieję, że niniejsze wizjonerskie cele wraz z nowymi zasadami stworzą ramy sprzyjające dalszemu rozwojowi, którym kierować będą popyt rynkowy oraz przedsiębiorczość europejskich rolników i przetwórców. Nowe prawodawstwo ekologiczne stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r., tj. chwili, w której ponad 6 milionów hektarów gruntów rolnych w UE zarządzanych jest zgodnie z normami ekologicznymi. Ostatnie badania pokazują, że rynek ekologiczny w UE rośnie o zauważalne 10–15 proc. rocznie5. Europejscy ministrowie ds. rolnictwa doszli do porozumienia w sprawie nowego rozporządzenia Rady na szczycie Rady UE w czerwcu 2007 r., które zamknęło trwający już od 2005 r. długotrwały proces szczegółowych przeglądów. Po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej sektor produkcji ekologicznej we wszystkich państwach członkowskich może działać w ramach obejmujących cele strategiczne oraz ogólne i szczegółowe zasady produkcji na rzecz rozwoju zrównoważonego rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego sektora przetwórczego.

Rozporządzenia UE

Nowe rozporządzenie Rady wprowadza szereg uproszczonych i ulepszonych zasad produkcji, znakowania i przywozu produktów ekologicznych. Jeden z najważniejszych przepisów mówi o obowiązkowym od dnia 1 lipca 2010 r. stosowaniu unijnego logo ekologicznego na paczkowanej żywności ekologicznej przetworzonej w UE. Ułatwi to konsumentowi rozpoznawanie żywności ekologicznej na rynku Wspólnoty i zachęci do większego swobodnego jej przepływu w UE. Nowe przepisy dotyczące przywozu uproszczą przywóz produktów ekologicznych z krajów spoza UE, nie naruszając jednak wymogu takich samych lub równoważnych zasad produkcji i kontroli w krajach trzecich. Logo UE można również umieszczać na żywności ekologicznej pochodzącej z krajów trzecich, aczkolwiek nie jest to obowiązkowe. Począwszy od dnia 1 lipca 2010 r. w każdym przypadku zastosowania logo UE etykieta musi wskazywać pochodzenie ekologicznych składników – z jakiego kraju lub przynajmniej czy z UE czy spoza niej.

Rozporządzenia UEŻywność i napoje można wprowadzać do obrotu jako produkty ekologiczne, jeżeli co najmniej 95 proc. wszystkich składników pochodzenia rolniczego jest ekologiczne. Jednak producenci żywności mogą w określonych okolicznościach wymienić składniki ekologiczne w wykazie składników żywności i napojów, które nie są ekologiczne. Stosowanie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) w produktach ekologicznych jest wciąż zabronione. Zakres, jaki obejmuje prawodawstwo ekologiczne, został ostatnio poszerzony o nowe produkty ekologiczne, takie jak produkty akwakultury, wodorosty morskie i drożdże. Oczekuje się także w niedalekiej przyszłości nowych przepisów dotyczących przetwórstwa wina ekologicznego. Mimo że nowe prawodawstwo nie obejmuje dań przyrządzanych w restauracjach ani przez firmy cateringowe, pozwala ono jednak państwom członkowskim UE regulować ten sektor w oczekiwaniu na ewentualne zmiany w 2011 r. Pierwsze rozporządzenie UE dotyczące rolnictwa ekologicznego przyjęto w 1991 r. W kolejnych latach zaobserwowano ogromny wzrost produkcji i spożycia produktów ekologicznych w wielu państwach członkowskich. To pierwsze rozporządzenie było wielokrotnie zmieniane w obliczu tak szybkiego rozwoju sektora. Przełomem był rok 1999, kiedy przyjęto dodatkowe zasady dotyczące praktyk gospodarskich względem zwierząt. Nowe rozporządzenie opracowano w odpowiedzi na konkluzje Rady ministrów ds. rolnictwa z października 2004 r. na temat europejskiego planu działania na rzecz żywności ekologicznej i rolnictwa ekologicznego, które ustanowiły całościową strategiczną koncepcję wkładu rolnictwa ekologicznego we wspólną politykę rolną.

Artykuł przygotowany przez ec.europa.eu


Zobacz równierz:

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl