Rozwój obszarów wiejskich

Rolnictwo ekologiczne

a rozwój obszarów wiejskich

Czy rolnictwo ekologiczne przyczyni się do odnowy obszarów wiejskich?

Obszary wiejskie

W czasach gdy wielu mieszkańców obszarów wiejskich pakuje się i wyjeżdża do miast, rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne może pomóc w tworzeniu nowych miejsc pracy i nowych możliwości dla społeczności na obszarach wiejskich w całej Unii Europejskiej. Popyt na produkty ekologiczne rośnie z dnia na dzień: ostatnie sprawozdania wskazują, że sprzedaż detaliczna produktów ekologicznych rośnie o 10–15 proc. rocznie1. Tak znaczący wzrost jest dowodem na to, że sektor ekologiczny rozkwita, jako że coraz więcej ludzi uświadamia sobie, jak korzystnie rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne wpływają na środowisko, dobrostan zwierząt i społeczeństwo.

Obszary wiejskie

Obszar gruntów ekologicznych w UE stale rośnie od dobrych kilku lat. W 2006 r. ponad 6 milionów hektarów (czyli prawie 4 proc. wszystkich gruntów rolnych w UE) uprawiano zgodnie z normami ekologicznymi. W porównaniu do 2003 r. większość państw członkowskich odnotowała wzrost powierzchni obszarów uprawianych w sposób ekologiczny. W 2006 r. w wielu nowych państwach członkowskich zwiększył się odsetek obszarów ekologicznych w całkowitej powierzchni obszarów rolnych. To dobra wiadomość dla ludzi szukających zatrudnienia w obszarach wiejskich, ponieważ rolnictwo ekologiczne, kładące nacisk na mechaniczne metody prowadzenia upraw oraz nowe formy współpracy i integracji przetwórstwa i dystrybucji, oznacza więcej miejsc pracy.

Obszary wiejskieWyniki ostatniej ankiety dotyczącej kwestii ekologicznych przeprowadzonej przez brytyjskie stowarzyszenie na rzecz gleby pokazały, że gospodarstwa ekologiczne w Wielkiej Brytanii dostarczają 32 proc. więcej miejsc pracy niż odpowiadające im gospodarstwa nieekologiczne, a rolnicy prowadzący je są średnio o 7 lat młodsi. To ważne wiadomość w czasach gdy średnia wieku rolników w UE przekracza 60 lat i coraz mniej ludzi młodych wybiera rolnictwo jako drogę swojej kariery. To samo badanie wykazało, że gospodarstwa ekologiczne zapewniają prawie 50 proc. więcej miejsc pracy w przeliczeniu na gospodarstwo i ponad 30 proc. w przeliczeniu na hektar niż gospodarstwa nieekologiczne. Rolnicy prowadzący gospodarstwa ekologiczne, w szczególności uprawiający warzywa i owoce, zatrudniają wiele osób na praktyki, tworząc tym samym nie tylko większą, ale także młodszą i bardziej zaangażowaną siłę roboczą.

Obszary wiejskieRozwojowa działalność gospodarcza na obszarach wiejskich przekłada się na oczywiste korzyści, najbardziej w kwestii miejsc pracy i tworzenia bogactwa. Jednak korzyści płynące z rolnictwa ekologicznego i ekologicznej produkcji żywności nie ograniczają się wyłącznie do miejsc pracy: obejmują one zwiększenie różnorodności biologicznej w obszarach wiejskich i wpływ na styl życia społeczności tam mieszkających. Społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome korzyści, jakie niesie rolnictwo ekologiczne dla środowiska i dla zwierząt, a wraz z tym rośnie społeczny szacunek do rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne i innych ekologicznych przedsięwzięć. Obraz rolnictwa ekologicznego jako przyjaznego dla środowiska bardzo odpowiada założeniom agro- i eko-turystyki. Coraz więcej gospodarstw ekologicznych korzysta z możliwości działania jako gospodarstwo demonstracyjne, otwierając swoje drzwi dla coraz dociekliwszego społeczeństwa i organizując tzw. drzwi otwarte, w szczególności dla młodzieży szkolnej. W ten sposób rolnicy kształcą przyszłych konsumentów w zakresie korzyści rolnictwa ekologicznego i ekologicznej żywności. Jednocześnie jest to okazja, żeby sprzedać swoje produkty i przyciągnąć turystów. Ponieważ wielu rolników ekologicznych to przedsiębiorcy, wprowadzając nowe uprawy, wymyślając nowe formy wytwarzania produktów w gospodarstwie oraz nowe sposoby ich wprowadzania do obrotu, wywierają oni wpływ na całą sieć dystrybucji i tworzą nowe możliwości zatrudnienia.

Obszary wiejskie

Poza tworzeniem nowych miejsc pracy oraz możliwości dla społeczności na obszarach wiejskich rolnictwo ekologiczne jest korzystne dla środowiska w obszarach wiejskich oraz ogólniej dla całego społeczeństwa. Metody rolnictwa ekologicznego kładą ogromny nacisk na zwiększanie różnorodności biologicznej oraz na utrzymanie lub zachowanie krajobrazu obszarów wiejskich i zasobów naturalnych. Takimi typowymi praktykami jest sadzenie lub zachowywanie żywopłotów i łąk; zachowanie i wspieranie wzrostu miejscowej fauny i flory; ochrona i zachowanie zasobów wodnych i gleb; oraz stosowanie tradycyjnych lub miejscowych odmian roślin i ras zwierząt. Takie przekształcenie krajobrazów wiejskich jest korzystne dla wszystkich i może pomóc stworzyć bardziej atrakcyjne i tętniące życiem otoczenie do mieszkania i pracy, a tym samym zahamować odpływ ludności wiejskiej do miast.

Obszary wiejskieRolnictwo ekologiczne słynie przede wszystkim z tego, że jest przyjazne dla środowiska, łącząc pracę w zgodzie z naturą z ochroną naturalnych siedlisk i krajobrazów wiejskich. To wszystko przyczynia się do powstawania doskonale prosperującej współczesnej gospodarki wiejskiej, atrakcyjnej zarówno dla eko-turystów jak i mieszkańców. Aby dalej wspierać zrównoważony rozwój w UE, Komisja Europejska rozpoczęła w 2004r. realizację europejskiego planu działania na rzecz żywności ekologicznej i rolnictwa ekologicznego, obejmującego 21 inicjatyw skierowanych na rozwój rynku żywności ekologicznej i poprawę norm ekologicznych, tym samym zwiększając skuteczność, przejrzystość i zaufanie konsumentów. Wśród tych inicjatyw znajdują się działania informacyjne o zasięgu ogólnospołecznym na temat rolnictwa ekologicznego, usprawnienie przyznawania pomocy publicznej poprzez programy rozwoju obszarów wiejskich oraz poprawa norm produkcji poprzez zwiększenie badań. Prawodawstwo UE w dziedzinie rolnictwa ekologicznego oraz towarzyszące mu systemy etykietowania i certyfikowania stanowią środki, dzięki którym wzrośnie zaufanie konsumentów do żywności ekologicznej, która z kolei stanie się bardziej widoczna na rynku.

Fakt, że coraz więcej ludzi chce wiedzieć, skąd pochodzi żywność, którą spożywają i jak jest wytwarzana, stanowi prawdziwą szansę dla dalszego rozkwitu rolnictwa ekologicznego, przetwórstwa, sieci dystrybucji i sprzedaży detalicznej żywności ekologicznej w całej Unii Europejskiej.

Artykuł przygotowany przez ec.europa.eu


Zobacz również:

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl